WerkenWatering de Herk

Openbaar bestuur  - Wet betreffende wateringen  05/07/1956


Kapelhofstraat 22/1, 3500 Hasselt

Tel. 011/31.12.08   E-mail info@wateringdeherk.be

KBO 0214.194.113


WERKENDe watering de Herk is bevoegd voor het onderhoud van de ingeschreven onbevaarbare waterlopen

van 2de en 3de categorie en van de niet ingeschreven onbevaarbare waterlopen, grachten en sloten

binnen haar omschrijving.


De niet ingeschreven onbevaarbare waterlopen, grachten en sloten waarvoor de watering

het onderhoud organiseert worden (werden) door het bestuur opgenomen op haar kaarten,

momenteel omgezet naar een digitale atlas.


Door de beslissing van de  gemeenten Alken, Borgloon, Diepenbeek, Hasselt, Heers, Heusden-Zolder,

Hoeselt, Kortessem, Lummen, Nieuwerkerken, Sint-Truiden, Tongeren, Wellen en Zonhoven in het

kader van "doorbraak 63" worden 44.925 meter waterlopen van 3de categorie overgedragen aan

de provincie Limburg en ingeschreven als waterlopen van de 2de categorie.


Hierdoor zijn er momenteel in totaal 194.394 meter waterlopen van 2de categorie binnen de

omschrijving van de watering de Herk. Om de waterlopen van oorsprong tot monding in een geheel

te ruimen binnen en buiten de watering hebben de watering de Herk en provincie Limburg een

samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarbij de provincie de onderhoudswerken van de

waterlopen van 2de categorie organiseert en coördineert.


De stad Herk-de-Stad heeft beslist dat de waterlopen van 3de categorie ziet zullen overgedragen

worden aan de provincie Limburg. Hierdoor blijven er 1.030 meter waterlopen van 3de categorie

binnen de watering de Herk. Omdat dit de mondingen zijn van waterlopen van 3de categorie die

voor het grotere gedeelte binnen de watering van Schakkebroek en Terbermen liggen werd met

deze watering een samenwerkingsovereenkomst afgesloten dat de watering van Schakkebroek en

Terbermen het onderhoud van die waterlopen zou organiseren en coördineren.


Voor de 176.434 meter niet ingeschreven onbevaarbare waterlopen, grachten en sloten die werden

opgenomen in onze digitale atlas voor onderhoud door  de watering verandert er voorlopig niets.

De watering de Herk organiseert en coördineert het onderhoud ervan.

De werken worden uitgevoerd door aannemers na aanbesteding.

Gelet op de financiële middelen van de watering moet men er rekening mee houden dat het

onderhoud van dergelijke grachten maar gemiddeld om de vier jaar kan gebeuren.


Voor de controle van de werken werd ooit beroep gedaan op de bestuursleden,

van februari 2011 tot oktober 2013 was er fulltime toezicht door Kobe Denis,

en vanaf 2014 doet de ontvanger-griffier dit toezicht.
WERKEN in uitvoering