BESTUURSVERKIEZING

 

 

Watering de Herk

Openbaar bestuur - Wet betreffende wateringen 05/07/1956

 

Kapelhofstraat 22/1, 3500 Hasselt

Tel. 011/31.12.08 Fax 011/31.69.08 E-mail info@wateringdeherk.be

KBO 0214.194.113

BESTUURSVERKIEZING 21/11/2017

Tijdens de algemene vergadering van 21/11/2017 werd gekozen voor

6 bestuursleden in vervanging van 8 uittredende leden voor een mandaat

dat zal eindigen op 30/04/2019.

 

Op 10/11/2017 werd de lijst van kandidaten afgesloten door voorzitter Berden Marijke

bijgestaan door de heer Rudi Briers, ontvanger-griffier.

 

Volgende geldige kandidaatstellingen werden ontvangen :

 

Boussu Henri-Leon

Hermans Joseph

Liefsoens Peter - Stad Hasselt

Penders Theodoor

Vandercappellen Jos

Vangeel Eddy

Voordeckers Andre

Vossius Marc - Vossius Immo

Werelds Jozef

 

In een 1ste stemronde konden de aanwezige stemgerechtigde leden

geldig stemmen door minimaal 1 en maximaal 6 stemmen te geven.

 

De telling van de stemmen had volgend resultaat :

 

Voordeckers Andre - 23 stemmen

Vossius Marc - 18 stemmen

Hermans Joseph - 16 stemmen

Vangeel Eddy - 16 stemmen

Werelds Jozef - 15 stemmen

 

Penders Theodoor - 12 stemmen

Vandercappellen Jos - 11 stemmen

Boussu Leon - 8 stemmen

Liefsoens Peter - 2 stemmen

Blanco en ongeldig - 3

 

Met 29 geldige stemmen was het quotum 15 stemmen om gekozen te zijn.

Voordeckers Andre, Vossius Marc, Hermans Joseph, Vangeel Eddy en

Werelds Jozef werden verkozen verklaard.

 

In een 2de stemronde met de overige kandidaten Boussu Leon,

Liefsoens Peter, Penders Theodoor en Vandercappellen Jos, konden

de stemgerechtigde leden 1 stem uitbrengen op de kandidaat van hun keuze.

 

De 31 geldige stemmen (1 blanco) gaven het volgende resultaat :

 

Vandercappellen Jos - 13 stemmen

Penders Theodoor - 13 stemmen

Boussu Leon - 5 stemmen

Liefsoens Peter - 0 stemmen

 

Omdat Vandercappellen Jos meer jaren zetelt in het bestuur worft hij

verkozen verklaard.

 

Berden Marijke was de enige kandidaat om zichzelf op te volgen als voorzitter

en werd met handgeklap verkozen verklaard.