BestuursverkiezingWatering de Herk

Openbaar bestuur  - Wet betreffende wateringen  05/07/1956


Kapelhofstraat 22/1, 3500 Hasselt

Tel. 011/31.12.08   E-mail info@wateringdeherk.be

KBO 0214.194.113

BESTUURSVERKIEZING

 

Algemene Vergadering 26/03/2019

 

In de algemene vergadering van Watering de Herk

van dinsdag 26 maart 2019

zal gekozen worden voor de vernieuwing van het voltallige bestuur.

 

De stemgerechtigde ingelanden zullen in 3 geheime stemmingen kiezen voor

11 bestuursleden, voorzitter en ondervoorzitter voor een mandaat van

6 jaar dat zal eindigen op 30 april 2025.

 

De uittredende bestuursleden (Berden Marijke, Grauls Anne-Marie, Hermans Joseph,

Raymaekers Rene, Robijns Lucien, Timmermans Fran├žois, Vandercappellen Jos, Vangeel Eddy,

Voordeckers Andre, Vossius Marc en Werelds Jozef) mogen zich kandidaat stellen voor een nieuw mandaat.

 

Elke eigenaar van gronden binnen de grenzen van Watering de Herk kan

kandidaat zijn voor een bestuursmandaat, ongeacht de grootte van de eigendom.

 

De kandidaten moeten op het moment van hun benoeming, verkiezing of

hernieuwing van hun mandaat Belg en meerderjarig zijn. Ze moeten ingelande

(eigenaar van gronden binnen de grenzen van de watering) zijn of afgevaardigd worden

door het bevoegde orgaan van een rechtspersoon, die ingelande is.

Zij moeten hun verblijfplaats hebben in een van de gemeenten waarover de

watering zich uitstrekt (Alken, Borgloon, Diepenbeek, Hasselt, Heers, Herk-de-Stad,

Heusden-Zolder, Hoeselt, Kortessem, Lummen, Nieuwerkerken, Sint-Truiden, Tongeren,

Wellen en Zonhoven) of in een aangrenzende gemeente. 

 

De kandidaatstellingen voor het bestuur gebeuren op de hiertoe door de

Watering de Herk beschikbaar gestelde formulieren.

 

Formulier 'Persoonlijke kandidaatstelling'

Formulier 'Kandidaatstelling rechtspersoon'

 

De formulieren kunnen bekomen worden via deze website of op het

adres van de Watering de Herk, Kapelhofstraat 22, 3500 Hasselt via

e-mail naar info@wateringdeherk.be

 

De ingevulde en ondertekende formulieren voor kandidaatstelling

moeten ten laatste op 16 maart 2019, om 11.00 uur

binnenkomen bij Watering de Herk via brief of mail.

 

De vergaderingen van het bestuur van Watering de Herk gaan normaal

door op de laatste vrijdag van iedere maand (juli uitgezonderd) van 14.00 uur.

Er is een zitpenning voor de aanwezigen.