Algemene Vergadering

 

 

Algemene Vergadering

 

De algemene vergadering van de watering de Herk is samengesteld uit :

  • de stemgerechtigde ingelanden (eigenaars met minimaal 5 ha eigendom binnen de watering)
  • de bestuursleden
  • de raadgevende leden

 

Het bestuur van de watering moet jaarlijks minimaal één gewone algemene vergadering organiseren.

 

Het bestuur van de watering de Herk organiseert jaarlijks twee algemene vergaderingen.

 

  • in de loop van het eerste kwartaal - onder andere voor het goedkeuren van de rekening van het voorgaande jaar en de vaststelling van de belastingrol
  • in de loop van het vierde kwartaal - onder andere voor het goedkeuren van de begroting van het volgende jaar en de vaststelling van de modaliteiten van de belasting voor het volgende jaar

 

 

De uitnodigingen voor de algemene vergaderingen worden ten minste 20 dagen voor de dag van de vergadering

verzonden per gewone zending. Bij hoogdringende buitengewone algemene vergaderingen kan van de

verplichting de uitnodiging 20 dagen voor de vergadering te verzenden afgeweken worden.

 

De uitnodigingen voor de algemene vergadering geven in voorkomend geval ook een samenvatting van

de goed te keuren rekening of begroting.

 

Het verslag van een algemene vergadering zal voorgelezen worden tijdens de volgende vergadering.

Er worden geen verslagen verzonden per post.

 

 

 

Watering de Herk

Openbaar bestuur - Wet betreffende wateringen 05/07/1956

 

Kapelhofstraat 22/1, 3500 Hasselt

Tel. 011/31.12.08 E-mail info@wateringdeherk.be

KBO 0214.194.113