Agenda A.V.

 

 

A.V. - Agenda

 

De 154ste algemene vergadering van de watering de Herk

zal doorgaan op dinsdag 26 maart 2019

in de grote zaal van het parochiaal centrum Elckerlyc,

Pastorijstraat 4, 3500 Hasselt (S.L.Herk)

 

Het bestuur van de watering de Herk zal agenda vaststellen 

in vergadering van 22 februari 2019.

 

 

 

 

AV-1903 154/1268   Verslag van de 153ste vergadering, 20/11/2018

AV-1903 154/1269   Werken 2018 - Afrekening van de werken

AV-1903 154/1270 Werken 2019 - Planning

AV-1903 154/1271   Belasting 2019 - Vaststellen van de rol

AV-1903 154/1272 Rekening 2018 - Goedkeuring en kwijting ontvanger-griffier

AV-1903 154/1273   Buitengewone werken - Overzicht

AV-1903 154/1274   Bestuursverkiezing - Kiezen van 11 bestuursleden voor een mandaat van 6 jaar

AV-1903 154/1275   Bestuursverkiezing - Kiezen van de voorzitter

AV-1903 154/1276 Bestuursverkiezing - Kiezen van de ondervoorzitter

AV-1903 154/1277   Allerlei - Volgende vergadering 26/11/2019.

 

 

De uitnodiging voor de algemene vergadering wordt per post bezorgd aan

de stemgerechtigde leden (eigenaar van minimaal 5 ha), bestuursleden en raadgevende leden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Watering de Herk

Openbaar bestuur - Wet betreffende wateringen 05/07/1956

 

Kapelhofstraat 22/1, 3500 Hasselt

Tel. 011/31.12.08 E-mail info@wateringdeherk.be

KBO 0214.194.113