Home

 

Welkom op de website van

watering de Herk

 

Op deze site willen we u graag informatie geven

over de watering en haar werking.

 

Wateringen zijn openbare besturen ingesteld met het oog op het tot stand brengen en handhaven van een gunstige bewatering, het verwezenlijken van de doelstellingen  en het rekening houden met de beginselen zoals bedoeld  in de artikels 4, 5 en 6 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid en het uitvoeren van het deelbekkenbeheerplan.

 

Op al de erven binnen het gebied van de watering kan een belasting ten behoeve van de watering worden geheven op de grondslagen en zoals bepaald door het reglement. De aanslagvoet wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld.

 

De integrale tekst van de wet betreffende de wateringen en het reglement van inwendige orde kan je terugvinden onder het blad 'wetgeving'.

 

 

NIEUWE ONTVANGER-GRIFFIER

 

In algemene vergadering van 20/11/2018

werd GLENN GEERITS

gekozen als 4de ontvanger-griffier van de watering.

 

 

Teksten beschikbaar onder CC-BY-SA/GFDL

 

 

Watering de Herk

Openbaar bestuur - Wet betreffende wateringen 05/07/1956

 

Kapelhofstraat 22/1, 3500 Hasselt

Tel. 011/31.12.08 E-mail info@wateringdeherk.be

KBO 0214.194.113